2009. szeptember 26., szombat

A gyülekezet és szolgálat - 2. nap

2. nap augusztus 23.

 

Vasárnap már a Súrból, Dorogról, Mosonmagyaróvárról, Szlovákiából, Budapestről érkezett testvérekből össze álló Életjel dicsőítő csoport szolgált énekekkel, versel.


Veress Efraim lp. vasárnap délelőtt:

 

A Gyülekezet.

 

Efézus. 4 rész 1-16 vers.

-Az efézusi gyülekezet kialakulása:

Az első lelki munkás Apollos volt, hirdette az evangéliumot de a Szentlélekről nem sokat tudott, a megtérést hirdette. Pál mikor meg érkezett közéjük akkor meg kérdezte, hogy vettetek e Szentlelket minek után hívőké lettetek? Mikor ez a 12 férfi kapta  a Szentlelket, ekkor alakult meg a gyülekezet.

Mikor újjászületünk még nem nagy a tudomány. A szeretet, öröm az nagy, de ismeret viszont még nincs, vagy igen kevés, de innen indul a növekedés.

13 vers: "...míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.”

El kell jutni Krisztus megismerésének teljességére. Az újjászületett hivő embernek egy növekedő gyülekezetbe kell, hogy tartozzon.

Gyülekezet=Krisztus teste. Mi az, hogy gyülekezet? Vizsgáljuk meg a Biblia fényében. Nincs tökéletes gyülekezet, van, amelyik hasonlít Krisztushoz, de nem teljesen. A legkisebb gyülekezet az a két-három ember, akik Krisztus nevében összegyülnek. Ahol két újjászületett ember van az Gyülekezet ott jön a 3.4.5….és ezt tekintjük gyülekezetnek. Fentről is ezt tekintik annak.

Az újjászületettek között egység van. Sok próbája van. Azok akik az Úr Jézus Krisztusban vannak azok egységben vannak, még ha nem is értenek mindenben egyet. Ez nem könnyű, de meg kell harcolni. Minden testvér más, de egyek vagyunk Krisztusban, mert ugyan az a Lélek van bennünk. Itt látszik meg mekkora Krisztus teste. Kinek a felelőssége? A hívőknek, vagy a vezetőnek? Igen. A lelki vezető azért van állítva a gyülekezet élére, hogy tökéletesítse a gyülekezetet, és ez által ő is tökéletesedik.

A Gyülekezetben helye van az intésnek. Mitől függ, hogy sok vagy kevés az újjászületett a gyülekezetben? Attól is,hogy megbecsülik e az Úr testét az Úrvacsorát. Az I.Kor.11 rész 27-32 az emlékezés igéi. Amikor úrvacsorázunk, nem szabad elfelejteni, hogy az Úr megbocsátott, és erre kell emlékezni, és nem csak megszokásból, azért hogy ne szóljanak meg mások. Az ördög itt hozza a legnagyobb csapdát a gyülekezetbe, mert megosztja a közösséget. Itt nem csak saját magamra kell gondolni. Imádkozni! Egymás terhét hordozni!

 

Vasárnap délután:

Ismét az Életjel csoport szolgált, majd Fazekas László tett újra bizonyságot, mert említteték neki, hogy szombaton nem beszélt arról, hogy mi vezette a megtéréshez. Franyóné Terikétől egy újabb verset hallgatunk meg. Majd Komárominé Eszter tett bizonyságot arról, hogy Isten kegyelméből, a férje a halálos ágyán megtért.

 

 

Veress Efraim lp.:

A szolgálat

A hivő hiába:

–olvas igét

-imádkozik

-gyülekezetbe jár,

ha nem szolgál.

Ha élet van benne, akkor munkálkodik.

János ev.13. r. 13-17. vers.

Róma 12. r. 1-2 vers.

Újjászületéskor a keskeny útra lépünk, cél a mennyország, és addig, míg oda érünk szolgálni, kell. Nem csak az igehirdetésből áll a szolgálat, különbségek vannak a szolgálatokban, de, ha nem végzünk semmit, akkor tunyaság lesz. Az Úr Jézus is szolgált és tanította a tanítványait a szolgálatra. 

A szolgálat lehetősség vagy kötelesség? Nincs olyan, hogy nem vállalom. Parancs. Az újjászületett ember nem válogathat a szolgálatok közt. Van feltétele a szolgálatnak? Mindenki mindet végezhet? Nem. Csak amire az Úr Jézustól kapott megbízást azt a szolgálatot. Viszont az evangélium terjesztése minden ember Kötelessége!! Nincs kibújás! Nem feltétlenül hangos prédikációkat jelent, hanem a mindennapok megélése hívőként. Jó dolog mikor az Úr megszégyenít és meg mutatja, hogy kell szolgálni. Akarod, hogy az Úr Jézus Krisztus meg legyen veled elégedve? Alázd meg magad és szolgáld. A szolgálattevőknek meg kell felelni a Bibliában pontosan leírtaknak, nem mindenki lehet igehirdető, tanító, próféta, vagy vezető. Ha Isteni megbízás nélkül csinálod, az nem épít, hanem rombol. Vannak korlátok is, de ez nem azt jelenti, hogy nem végezhet más szolgálatot. A Krisztus testében mindenkinek van feladata, szolgálata. A testet is szolgálatba kell állítani mindennap, nem lehet, hogy hétköznap a test dolgait szolgáljuk, vasárnap viszont a lélek dolgait.

2009. szeptember 23., szerda

Ige és imádság - 1. nap.

Istennek két szolgálólánya, Kozla Györgyi és Földes Istvánné segítségével, elkészült az előző evangelizáció rövid tartalmi beszámolója. Köszönet érte. 

Most az első nap (szombati) tartalmát tesszük fel, és hamarosan a második napit is.


1. nap augusztus 22.


Az Életház dicsőítő csoportja kezdte a napot énekléssel majd a csoport tagjai, kezdték meg a bizonyságot tevők sorát, Bálint Péter az út kereséséről. Fábián Guszti és lánya Helga énekeltek, majd ők is bizonyságot tettek az újjászületésükről, szabadulásukról. 


Veress Efraim lp. szolgálata.

Az újjászületett hivőnek 4 dologra van szüksége ahhoz, hogy növekedni tudjon:

-Isten igéjére
-imádkozásra
-Gyülekezetre

-szolgálatra.


Az első: Isten igéje.

2 Timoteús 3r. 16-17. v.:"A teljes írás Istentől ihlettet, és hasznos a tanításra,a feddésre,a megjobbításra,az igazságban való nevelésre. hogy tökéletes legyen az Isten embere,minden jó cselekedetre."

Máté 4;4:"Ő így válaszolt:"Meg van írva:Nem csak kenyérrel él az ember,hanem minden igével,amely Isten szájából származik."
Ezek az igék voltak a tanitás alap igéi,délelőtt.

-az írás Istentől származik,az írás eredete Istennél van.

-Istentől ingyen van az írás.-Mekkora érték számunkra,hogy Isten eljuttata a szavát hozzánk? Értékesnek tartod? Ez az Istentől származó beszéd változás hoz az életedbe?

-Az újjászületett ember nem élhet Isten igéje nélkül,meg lehet probálni de nem lesz fejlődés hanem gyengülés fog bekövetkezni.

-Ha számunkra kedves, sokat jelent nem válunk meg tőle. Nem mindenki számára természetes aki nem hívő.

-Olvasni-hallgatni

Az igét olvasni és hallgatni is kell.Azt is el kell olvasni ami éppenségel nem a kedvünkre való, nem lapozni tovább, hogy azt olvassuk amihez kedvünk van.Hallgatni Isten igéjét azért kell,hogy ne csak azt olvassuk amit mi akarunk hanem amit más választ. Az ige olvasása a hit növekedésének alapvető feltétele.

Több féle módón tanit, fedd,megjobbit, nevel. Nincs más norma a hívő embernek csak Isten igéje. Az élet minden területére van válasz a Bibliában. Nem csak tanit, fedd, int. Nem esik jól de hasznos. Mikor mirre van szükség: -kemény beszéd de javulok tőle, farag-formál. Akár mirre tanit fogadjuk el mert változást hoz az életünkbe. Ha ott vagy ahol szól Isten igéje ott kaphatsz hitet. Nem csak kemény beszéd van benne, tanit fontos dolgokra. Isten igéje magyarázatott ad midenre.

Isten igéje változást hoz a

-a személyes életünkbe
-a házasságba
-az emberi kapcsolatainkban
-a hétköznapi életünkben.

Délután már többen eltudtak jönni.
Bizonyságokat is meg hallgathattuk az Érszőllősről érkezett Gombos Miklós és Kovács Tibor testvérektől, valamint Svrakáné Zsuzsitól a körülötte lévő szolgálati lehetőségekről. Már nem előszőr volt köztünk Kurucz Sára aki újra énekével és bizonyságtételével örvendeztettet meg bennüneket. Fazekas László elmondta,hogyan szólitotta meg az Úr itt az Életháznál tavasszal. Franyóné Terikétől biz.tétel majd egy verset hallgathatunk meg. Fábián Zsolt és lánya Edina is szintén énekeltek és bizonyságot tettek.

Veress Efraim lp. Szombat délután:

A második: az imádkozás.

Az első tanitás az Isten igéjéről szólt, amin keresztül Isten szól hozzánk, a következő az imádkozásról amin keresztül mi szólhatunk Istenhez.

Máté 6 rész 6-13.vers.

Mi az imádság?-Istennel kapcsolatot teremtek a magam részéről-akkor is ha Isten nem kezdeményez kapcsolatot.

Ha én kezdeményezek hívást eljut Istenhez?Miért imádkoznak az emberek?Létezik,hogy Isten nem hallgat meg?

Lehet. Ha nem tiszta a szívem, képmutató vagyok. Ha az indit imádságra,hogy az emberek meg csodáljanak, hogy azt lássák milyen jó is vagyok, ékes,hosszú imádsággal meglehet téveszteni másokat. De ezzel gátolhatok másokat a növekedésben.

Meg kell vizsgálni,hogy imádkozom! Mert lehet a megrekedésnek oka ha nem őszintén azért imádkozom amiért kell.
Nem csak az az imádság számit amit a gyülekezetben hangosan mondunk el, hanem a csendes kamrában elmondott imádságok, még inkább.

Van tiltás is: ne legyetek bő beszédűek, nem az a jó ha egy formák az imák ha nem ha a a Szentlélek szól, ne mondjuk ugyanazt sokszor.

Úgy kell közeledni Istenhez mint Atyához, mint gyermek a szűlőhöz.
Csak akkor szólithatjuk Isten Atyánknak ha már gyermeke vagyok!
Bizalmunk legyen imádságban Istenhez. Meg vizsgálni és meg tudni mi az Isten akarata az életemben. Amikor imádkozunk hangolodjunk rá az Urra, elmondhatjuk neki :
-testi szükségünket
-lelki szükségünket
-szabaditást kérhetünk,
és Isten megkegyelmez az Úr Jézusra nézve. Utánna már sokszor kérhetjük de csak ha Isten gyermeke vagyunk! Ha elmondtad már, hogy :Isten légy irgalmas nékem bünösnek!és Isten megbocsájtott! Isten csak a gyermekeinek bocsájt meg, minden nap meg kell állni Isten világosságában, és megvizsgálni és megtisztítani az életünk. Mert ha nem és egy bűnt is meg hagysz az életedben és nem vallod meg akkor el gyengülsz napról-napra gyengébb leszel.
Szánjunk időt az imádságra!
A végén hálát adhattunk ezért a napért és sokan hozták imáikban szeretteiket az Úr elé.