2010. július 31., szombat

Áldás és Öröm


Hálásak vagyunk Istennek hogy ismét kegyelmes volt hozzánk és megáldott minket. Jó volt együtt lenni egész nap Isten színe előtt.
Novák Zsolt hirdette az igét.Két tanítást hallottunk az elhívásról.Elhívás:az üdvösségre,Krisztussal élő közösségre,megszentelődésre és szolgálatra.
Megújítottuk a szövetséget az úrvacsorai jegyek által.Együtt ebédeltünk. Délután Mózes elhívását és odaszánását szemléltük.
Megértettük azt ,hogy Isten minden gyermekének személyes elhívása és szolgálata van. Öröm volt látni azt , hogy az ige nem tér vissza üresen hanem elvégzi Isten akaratát.Két hölgy döntött az Úr Jézus mellett, Sára és Zsuzsa.Bűneiktől megszabadultak ,átléptek a halálból az életbe. Isten békessége és öröme betöltötte őket.
AZ ÚRÉ A DICSŐSÉG MINDAZÉRT AMIT TETT !!!
Köszönjük az imatámogatást , továbbra is kérünk imatámogatást az imrehegyi szolgálatokra,evangélizációkra.
Isten áldását kívánjuk minden kedves olvasóra.