2009. október 30., péntek

Hétvégi áldások az Életháznál /Vasárnap/

 A vasárnapi alkalom imaórával kezdődött. Három testvér buzdított imára rövid igei gondolatokkal. Bálint Péter 1Ján.2rész 15-17- ig Ne szeressétek a világot !! A test kívánsága, szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van hanem a világból. Isten szeretete-vagy a világ szeretete. Egyik ideiglenes örömöket kínál , a másik  Isten szeretete öröm már itt -e földön és öröm egy örök életben. Szabad akaratából  dönt mindenki ma is. Jézus Krisztus mellett vagy a világ mellett. Földes István zsoltárok könyve: 35. rész  24. és 9. verse. Igazságos ítélet ami megtisztulást és áldást hoz az ember életére majd öröm és boldogág követ. Fehér Tamás Filippi 4. rész 6-8- ig , aggodalmaskodás helyett hálaadás amit Isten békessége követ. Imakérés: az imrehegyi evangélizációs alkalomért. Novák Zsolt szolgált az Isten igéje alapján igehely:5 Mózes 6:1-5- ig délelött. Isten parancsolatának engedelmes élet áldott élet. A keresztény élet kétféle meghatározásban jut kifejezésre: Forma és Tartalom. Bármilyen jó és értékes tartalom haszontalanná válhat vagy szétfolyhat ha nincs megfelelő forma. Bármilyen jó forma önmagában kevés ha nincs benne megfelelő tartalom. Hogyan éljük meg az Isten parancsolatának való engedelmességet? Megismertük-e Isten parancsát? Mózes 5. könyvében 50-szer fordul elő: Isten parancsa az ember felé. Isten minden igérete igaz és ámen. Garancia van arra nézve , hogy  áldás fog bekövetkezni azok életében akik megismerik és engednek a parancsnak. Parancs - engedelmesség - áldás. Tanuld-Tanítsd -Jutalom -Hosszú Élet -Örök Élet.  Hallgasd -Tartsd meg-Teljesítsd. Jó dolga van annak aki az Úr törvényében gyönyörködik az minden munkájában jó szerencsés lesz. Mint a folyóvíz mellé ültetett fa aminek nem árt a szárazság akkor is bő termést hoz.Az Úr vele lesz. Az Isten parancsait komolyan teljesítők, növekednek, fejlődnek, szaporodnak. Engedetlen Élet - Veszteség - Rossz Dolgok-Fogyás. Az Úrat kell szeretnünk teljes szívünkből. Lehet ezt parancsra? Miért szeretjük? Természetéért, tulajdonságaiért : Isten maga a szeretet ,belőle árad és hozzá tér vissza ő a kezdet és a vég . Azért teremtette meg az embert, hogy legyen valaki akivel közölje szeretetét, akiért odaadja fiát Jézust.                               Szeressük Őt tetteiért és igéretei miatt.                                                               

A kenyér és bor jegyében emlékeztünk Urunk haláláról. Ezt követően közös ebéd mellett ápoltuk a testvéri kapcsolatot.                                                                                                                  

                                                             

    

2009. október 27., kedd

Hétvégi áldások az Életháznál /szombat/

Újabb lehetőséget rendelt számunkra Isten, hogy vele, és egymással közösségben, az ige mellett időzhettünk több alkalommal. Az elmúlt hétvégén, október 24-25.-én, abból a közösségből, amit a szentírás tanít, volt alkalmunk megélni valamennyit. Foglalatosak voltunk, az ige igazságainak megismerésében, az imádkozásban, az Isten dicsőítésben, az asztal közösségben, és a kenyér megtörésében. Jó volt megtapasztalni, a zsoltár szavainak igazságát, hogy jó az atyafiaknak az együtt lakozás, mert oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Szeretet testvéri közösségben lehettünk együtt.

Ezeken az alkalmakon, Novák Zsolt hirdette az igei üzenetet.

Szombat:

A közös énekdicséretek közben bizonyságtételeket hallgatthattunk meg, Fábián Gusztávtól, hogy miként tapasztalja meg, a segítségnyújtó munkájában a szolgálat áldásait. Majd Kozla Györgyi mondta el, miként tapasztalta meg, hogy Isten gondol rá. Törökné Erika, harcaiban megnyílvánuló kegyelemről, Bálint Péter pedig a szolgálatban átélt örömökről tett bizonyságot. Fábián Helga, arról az életről beszélt, amit egy éve élhet Krisztussal, Pék Győző pedig, néhány gondolatban a Jézus Krisztusban való megállásról, és az arra való vigyázásról beszélt. Majd igei tanítást hallgattunk meg. Zsolt a János evangéliuma 15:4-11 igék alapján szolgált közöttünk.

A téma: Élet Jézus Krisztusban.

 A szőlőtő és a szőlővessző példája egészen közel hozta hozzánk, a Krisztusban megvalósuló élet valóságát.

-Életed legfontosabb döntése, hogy befogadod az Úr Jézust vagy sem.  Ez az élet-rügy fakadása a Krisztusi életnek. -Ha befogadtad Őt, akkor lemondtál arról, hogy te irányítsd az életedet.
-Átadtad az életed és annak irányítását annak, aki arra a leg méltóbb, Jézusnak.
-Az Isten embere jól tudja, hogy semmit nem tehet Urától elválasztva.
-Ő csak annyit tehet, hogy teljesen Istenre bízza magát.                                                                     

A győzelmes keresztény élet, és szolgálat titka: 1. Jézus Krisztussal való mély és közvetlen közösség.
-2. Valamint, alárendeltség az Úr szavának. 3. Teljes engedelmesség.

-Milyen kapcsolat van a szőlőtő és a szőlővessző között? 
-Egység, teljesen egyek. Élő és éltető. Gyümölcsöző. 

Mi valósul meg életedben, ha Krisztusban maradsz? I. János 2:5-6; 1. Megnyilvánul benned Isten szeretete. 2. Úgy él, ahogy Jézus élt.

Egyek: A tőke benne van a vesszőben. Bár be nem fogadhatja a vessző a tőkét, de benne van. 

Mit kell tenned, hogy Krisztusban maradj? Parancsolatait megtartani. I. Ján. 3:24
-Miről tudod meg, hogy Ő benned van? Arról hogy az Ő lelkéből részesültél.

Éltető kapcsolat. A vesszőt, csak a tőke táplálhatja. Máshonnan nem vesz, és nem fogad semmilyen táplálékot. Te, honnan táplálkozol? A tőke Jézus. Az ige szintén Ő. 

Mindég az életről tesz bizonyságot

Gyümölcsöző: Egymáshoz kapcsolódó, folyamatosan megvalósuló és gyarapodó, erősödő élet, eredménye a gyümölcs. Milyen gyümölcsöket terem a hívő ember? Szellemi, lelki gyümölcsöket. 

Mi a gyümölcsöző élet eredménye? Megdicsőül az Atya. Tanítványság.

A Krisztus tanítványai lélekmentők lettek.

Tehát, Krisztushoz csatlakozó élet=növekvő élet=gyümölcsöző élet=Istent megdicsőítő tanítványság=lélekmentés. 

Erre senki sem képes magától. Vizsgáld meg, mire vagy képes. Jézus nélkül semmit sem cselekedhetsz.
-De vele képes leszel rá. Mindenre van erőm a Krisztussal. Nélküle semmit, Vele mindent.
-Az alkalmas voltunk Tőle van. Ő alkalmassá akar tenni a győzelmes életre!2009. október 9., péntek

Újabb alkalmak az Életháznál

Isten kegyelméből, október hónapban két közösségi, alkalom lesz az Életházmissziónál.


Október 24.-én (szombaton), 


hitmélyítő - evangelizációs alkalom lesz.


Kezdés: 18:oo órakor.


Helyszín: Életház; Imrehegy


Igével szolgál: Novák ZsoltOktóber 31.-én (szombaton),  szintén, 


hitmélyítő - evangelizációs alkalom lesz.


Az Életház misszió szeretné ezt az alkalmat,

az imrehegyi sportcsarnokba megrendezni. 

Amennyiben erre nem lesz lehetőség, akkor

az Életháznál kerül megrendezésre.

Ezt hamarosan közöljük.

Az alkalom az imrehegyi művelődési házban lesz megtartva!!!!

/A Takarékszövetkezettel szemben./


Kezdés: 17:oo órakor.


Igével szolgál: Mike Sámuel


Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra is!


Kérünk imádkozz, hogy Isten szeretete és az Ő kegyelmének igéje tudjon munkálkodni a szívekben!