2010. január 10., vasárnap

Szilveszter-Újév az Életháznál

Örömmel jöttünk össze az év utolsó napján,hogy megköszönjük Istennek az áldásokat és a próbákat.Vagyis az ige szerint mindenért hálát adtunk.Énekekkel dicsértük az Urat és bizonyságokat hallgattunk meg kit hogyan áldott meg és mentett ki különböző próbákból a mi Urunk.Az ige: 1 János3:1-3  amiben Isten nagy szeretetét mutatta meg irántunk, Jézus Krisztusban. Egy új helyzetbe kerültünk Isten fiaivá lettünk , élő reménységünk van , hogy megfogjuk őt látni amint van. Ezért megtisztítjuk magunkat miképpen Ő is tiszta. Éjfél után imádkoztunk és kértük ,hogy ebben az évben is legyen velünk Úr. Adjon erőt , kegyelmet ,kitartást bátorságot a hit nemes harcában. Józsué és Káleb példája volt előttünk akik nem az óriásokra néztek, hanem az Úr ígéretében bízva foglalták el örökségüket. Újévi -Jókívánság :Filippi4:6 És az Istennek békessége , mely minden értelmet felül halad,őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ezt kívánja az Életház-Alapítvány minden munkatársa.