2010. november 15., hétfő

 ERŐSÖDJÜNK MEG A SZÍVÜNKBEN. Hogy ez hogyan lehetséges, erről volt pár gondolat:
 
- hatalmasan erősödjünk meg a belső emberünkben
- tartsunk ki midvégig
- adó emberek  legyünk
- prófétálás által megerősödhetünk, ha nyitott a szívünk megváltoztat bennünket
- legyünk erősek és bátrak
- nagyon erőteljesen sóvárogjuk a szellemi ajándékokat
- fontos: Isten erejét át kell élnünk, az Ige jelekben és csodákban is megerősít
- őszintén bízzunk az Úrban és az Ő ígéreteiben
- dícsérjük Őt és gyönyörködjünk a parancsolataiban
- maradjon meg az Ige bennünk ( így meg tudjuk különböztetni a hamis prófétákat )
- szeressük az igazságot
- buzgóság terén nagyon újuljunk meg
- már gondolati szinten is utasítsuk el a gondolatainkat - mármint az Istenfiúsággal nem összeegyeztethetőeket 
- nagyon erősen tökéljük el,  hogy a tekintetünket hova tesszük: FOLYAMATOSAN NÉZZÜK A LÁTHATATLANT
- ragaszkodjunk az Istenfiúságunkhoz, a test cselekedeteit pedig öldököljük meg
- a szellemünket tápláljuk elsősorban
 
És mit ne tegyünk?
 
- ne legyünk gyenge szívűek = hűtlen szív
- ne akarjuk megúszni a siralom völgyét, át kell mennünk próbatételeken,  szükségesek
- ne keressük az alkalmatlan emberek társaságát, meneküljünk meg az ilyen emberektől ( ezért imádkozhatunk is! )
- ne aggodalmaskodjunk
- ne a láthatókra nézzünk, ne vegyük le Jézusról a tekintetünket
- ne engedjük a keserűséget felnövekedni bennünk
 
ÉS VÉGEZETÜL SOHA NE TUDJON BENNÜNKET MEGINGATNI a gonosz, MERT BIZONY ISTENFIAK VAGYUNK ! HALLELUJA!!!
VALÓBAN?   IGEN!   TÉNYLEG?   IGEN!   CSAKUGYAN ÚGY VAN?   IGEEEEEEN!!!!
 Ezek a gondolatok Markó István tanításának jegyzete.