2009. december 25., péntek

SZILVESZTERI MEGHIVÓ

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az év utolsó estéjén az Életház-hoz Imrehegyre. Azért, hogy együtt:-örüljünk, visszatekintsünk, dicsérjük az Ő nevét. Készüljetek bizonyságokkal, énekkel, versekkel, hogy egymás hite által épüljünk!Kezdés:17 óra.


Ímé,mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! 2009. december 15., kedd

Imameghallgatás - Imakérés

Hálásak vagyunk az imameghallgatás bizonyosságáért, és azért, hogy Radva testvérünk életében is Urunk cselekedett. Pénteken megoperálták a veséjét, egészen pontossan, eltávolították az egyiket, és hétfőn már haza is jöhetett a kórházból. Jól érzi magát, és köszöni azoknak, akik imáikban megemlékeztek róla. Kívánjuk Urunk erősítse meg, és használja munkájában. Hála a mi Urunknak, aki meghallgatja az övéinek imáit, és cselekszik is érettük. Minden dicsősség az Úr Jézusé!

Ma viszont újabb imakérést kaptunk. Piliscséven az egyik testvérünknek a kisfia kórházban van, két hete, és állítólag, H1N1 vírust diagnosztizáltak nála. Imátkozzunk értük, hogy az Úrban vetett hitük és bizalmuk meg ne lankadjon! Az Úr keze cselekedjen hatalmassan. 

2009. december 9., szerda

Egymás terhét hordozzátok.....

"És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind." 


Imakérés!


Egy kedves testvérünk, Kecelről, Radva Sándor kért imatámogatást, amit itt szeretnénk továbbítami, mindenki felé. Kérünk titeket imádkozzatok Sándor testvérért, akinek a veséjében találtak egy daganatot, és elváltozást. Kérjük Urunkat, dicsőítse meg Szent Nevét ebben az esetben is, testvérünk életében, és életén keresztül. Tudjuk, még az ilyen nehéz helyzeteket is javukra fordítja Isten, azoknak akik szeretik Őt és bíznak benne.


"Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére."

Példabeszédek 17:172009. december 7., hétfő

Papp Géza igeszolgálata

Alapige 1 Mózes 32. rész 24-29-ig Jákób tusakodása.      

Jákób elkövetett egy bűnt 20 évvel ezelött becsapta apját és csalással megszerezte az elsőszülöttségi jogot. Jákób menekülni kényszerült Hárámba érkezett Lábánhoz a nagybátyjához. Keményen dolgozott és családot alapított. Isten szolt hozzá hogy keljen fel és menjen vissza szülőföldjére. Családjával, szolgáival, állataival elindult vissza. Egyre közelebb érkeztek és Jákób meghallotta, hogy Ézsaú 400 férfiúval jön elé.

Jákób nagyon félt:

- Istentől                                                                                                                      

- magától                                                                                                                                                        

- másoktól

Aki bűnt követ el első jele, hogy fél. Amit teszel egyszer utolér az Ördög nagyon kegyetlen és mindig előhozza a rendezetlen dolgokat. A bűnöket csak Jézus vére mossa le, ha hozzá mész megtisztít, megszabadít, megújít. Jákób átküldte családját a patak túlsó partjára és egyedül maradt az Istennel. Tusakodott, és küzdött. Jákób megragadta az Urat és ő nem tudott elmenni. Ha te is megragadod tőled sem fog elmenni míg meg nem áld, Jákóbbal is ezt tette Neki mindig csak az áldás kellett. A sok vagyon, család nem hozott áldást. Jákób nem nyert áldást mert nem ment át egy vizsgán, mert csalás volt az életében. Az angyal megkérdezte a nevét és ő kimondta Jákób-jelentése-csaló. A válasz: nem Jákóbnak mondatik a te neved hanem Izráel, mert küzdöttél emberekkel és Istennel és győztél. Új életet kapott új nevet és így lett Isten harcosa és új áldást nyert. Ma a legnagyobb áldás azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban új életet nyerni és Isten harcosává válni. Hálásak vagyunk az Úrnak az alkalomért, áldásokért és kérjük az imatámogatást, az Imrehegyi misszióért!!!