2009. december 25., péntek

SZILVESZTERI MEGHIVÓ

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az év utolsó estéjén az Életház-hoz Imrehegyre. Azért, hogy együtt:-örüljünk, visszatekintsünk, dicsérjük az Ő nevét. Készüljetek bizonyságokkal, énekkel, versekkel, hogy egymás hite által épüljünk!Kezdés:17 óra.


Ímé,mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! 2009. december 15., kedd

Imameghallgatás - Imakérés

Hálásak vagyunk az imameghallgatás bizonyosságáért, és azért, hogy Radva testvérünk életében is Urunk cselekedett. Pénteken megoperálták a veséjét, egészen pontossan, eltávolították az egyiket, és hétfőn már haza is jöhetett a kórházból. Jól érzi magát, és köszöni azoknak, akik imáikban megemlékeztek róla. Kívánjuk Urunk erősítse meg, és használja munkájában. Hála a mi Urunknak, aki meghallgatja az övéinek imáit, és cselekszik is érettük. Minden dicsősség az Úr Jézusé!

Ma viszont újabb imakérést kaptunk. Piliscséven az egyik testvérünknek a kisfia kórházban van, két hete, és állítólag, H1N1 vírust diagnosztizáltak nála. Imátkozzunk értük, hogy az Úrban vetett hitük és bizalmuk meg ne lankadjon! Az Úr keze cselekedjen hatalmassan. 

2009. december 9., szerda

Egymás terhét hordozzátok.....

"És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind." 


Imakérés!


Egy kedves testvérünk, Kecelről, Radva Sándor kért imatámogatást, amit itt szeretnénk továbbítami, mindenki felé. Kérünk titeket imádkozzatok Sándor testvérért, akinek a veséjében találtak egy daganatot, és elváltozást. Kérjük Urunkat, dicsőítse meg Szent Nevét ebben az esetben is, testvérünk életében, és életén keresztül. Tudjuk, még az ilyen nehéz helyzeteket is javukra fordítja Isten, azoknak akik szeretik Őt és bíznak benne.


"Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére."

Példabeszédek 17:172009. december 7., hétfő

Papp Géza igeszolgálata

Alapige 1 Mózes 32. rész 24-29-ig Jákób tusakodása.      

Jákób elkövetett egy bűnt 20 évvel ezelött becsapta apját és csalással megszerezte az elsőszülöttségi jogot. Jákób menekülni kényszerült Hárámba érkezett Lábánhoz a nagybátyjához. Keményen dolgozott és családot alapított. Isten szolt hozzá hogy keljen fel és menjen vissza szülőföldjére. Családjával, szolgáival, állataival elindult vissza. Egyre közelebb érkeztek és Jákób meghallotta, hogy Ézsaú 400 férfiúval jön elé.

Jákób nagyon félt:

- Istentől                                                                                                                      

- magától                                                                                                                                                        

- másoktól

Aki bűnt követ el első jele, hogy fél. Amit teszel egyszer utolér az Ördög nagyon kegyetlen és mindig előhozza a rendezetlen dolgokat. A bűnöket csak Jézus vére mossa le, ha hozzá mész megtisztít, megszabadít, megújít. Jákób átküldte családját a patak túlsó partjára és egyedül maradt az Istennel. Tusakodott, és küzdött. Jákób megragadta az Urat és ő nem tudott elmenni. Ha te is megragadod tőled sem fog elmenni míg meg nem áld, Jákóbbal is ezt tette Neki mindig csak az áldás kellett. A sok vagyon, család nem hozott áldást. Jákób nem nyert áldást mert nem ment át egy vizsgán, mert csalás volt az életében. Az angyal megkérdezte a nevét és ő kimondta Jákób-jelentése-csaló. A válasz: nem Jákóbnak mondatik a te neved hanem Izráel, mert küzdöttél emberekkel és Istennel és győztél. Új életet kapott új nevet és így lett Isten harcosa és új áldást nyert. Ma a legnagyobb áldás azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban új életet nyerni és Isten harcosává válni. Hálásak vagyunk az Úrnak az alkalomért, áldásokért és kérjük az imatámogatást, az Imrehegyi misszióért!!!                                     

 

2009. november 6., péntek

Evangelizáció Imrehegyen

Az elmúlt időben, Isten egy újabb ajtót nyitott meg az Életházmisszió előtt, amiért nagyon hálásak vagyunk. Mivel a misszió és a missziós ház, Imrehegyhez tartozik, már régóta szívünkön volt az, hogy milyen jó lenne, ha lehetőség adódna, az imrehegyi emberek felé is szolgálni. A falu vezetése és az alapítvány között, elejétől fogva kölcsönösen jó kapcsolat alakult ki, és ez hála Istennek a mai napig így van. Isten elérkezettnek látta az időt, hogy megszólítsa, direkt módon az ott lakó embereket is. Így ennek eredményeképpen, az elmúlt szombaton lehetőség nyílott a helyi kultúrházban evangelizációt tartani. Egy áldott alkalom volt, ami hisszük, valaminek a kezdete, és lesz folytatása!

Áldott legyen az Úr Nagy Neve mindenért!!!

Most egy néhány fotomontázs amelyeket Kozla Györgyi készített és állított össze, és hamarosan jön a részletes írásos beszámoló is! 

Imádkozzatok Imrehegyért!


Papp Géza Kecskemétről, hirdette az evangéliumot


2009. november 3., kedd

Vasárnap Délután

Közös ének és imádság után Novák Zsolt folytatta az igehirdetést. Az  5 Móz.6:6-9 ig versek alapján.  

Valljátok meg az Urat!

Az Isten iránt való szeretet nem lehet titkos odaadás, ami nem tartozik másokra.

Amikor valaki megismeri Isten szeretetét Jézus Krisztusban, az nem tudja elhallgatni. Hanem az élteti , hogy megossza másokkal. Neked volt-e már ilyen örömöd? Először is: Az Isten iránti szeretetet és odaadást a családon belül kell megvallani, és megvalósítani.   

Fontos:-gyermekeink -unokáink,  fiatalon tanítva legyenek az Úr parancsolataira és megtartására. Legnagyobb öröm az amikor a család együtt  lehet, az Isten igéje körül  imádkozva dicséretet énekelve.

Beszélj  róla ha úton vagy. Ha az emberek között vagy. Tégy bizonyságot a te Istenedről mindenütt.

Házadban - ha valaki jön hozzád. Pl: lehetőség erre hitetlenek körében, étkezéskor az imádkozás.                                             

Legyen benned készség reggel, ha felkelsz, este ha lefekszel bizonyságot tenni, Isten dolgaival foglalkozni, nem csak vasárnap vagy egyes napokon, vagy csak egyes időpontokban.  

Kösd kezedre - Jel legyen: tetteid Isten akarata szerint és paracsa szerintiek legyenek. 

Legyenek homlokodon - Gondolataid indítékaid határozzák meg Isten igéi.

Írd házadra, kapuidra. Jó ha van több utaló jel házainkban arra, akit szeretünk.

Az Úré a dicsőség mindkét nap áldásáért !! 

2009. október 30., péntek

Hétvégi áldások az Életháznál /Vasárnap/

 A vasárnapi alkalom imaórával kezdődött. Három testvér buzdított imára rövid igei gondolatokkal. Bálint Péter 1Ján.2rész 15-17- ig Ne szeressétek a világot !! A test kívánsága, szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van hanem a világból. Isten szeretete-vagy a világ szeretete. Egyik ideiglenes örömöket kínál , a másik  Isten szeretete öröm már itt -e földön és öröm egy örök életben. Szabad akaratából  dönt mindenki ma is. Jézus Krisztus mellett vagy a világ mellett. Földes István zsoltárok könyve: 35. rész  24. és 9. verse. Igazságos ítélet ami megtisztulást és áldást hoz az ember életére majd öröm és boldogág követ. Fehér Tamás Filippi 4. rész 6-8- ig , aggodalmaskodás helyett hálaadás amit Isten békessége követ. Imakérés: az imrehegyi evangélizációs alkalomért. Novák Zsolt szolgált az Isten igéje alapján igehely:5 Mózes 6:1-5- ig délelött. Isten parancsolatának engedelmes élet áldott élet. A keresztény élet kétféle meghatározásban jut kifejezésre: Forma és Tartalom. Bármilyen jó és értékes tartalom haszontalanná válhat vagy szétfolyhat ha nincs megfelelő forma. Bármilyen jó forma önmagában kevés ha nincs benne megfelelő tartalom. Hogyan éljük meg az Isten parancsolatának való engedelmességet? Megismertük-e Isten parancsát? Mózes 5. könyvében 50-szer fordul elő: Isten parancsa az ember felé. Isten minden igérete igaz és ámen. Garancia van arra nézve , hogy  áldás fog bekövetkezni azok életében akik megismerik és engednek a parancsnak. Parancs - engedelmesség - áldás. Tanuld-Tanítsd -Jutalom -Hosszú Élet -Örök Élet.  Hallgasd -Tartsd meg-Teljesítsd. Jó dolga van annak aki az Úr törvényében gyönyörködik az minden munkájában jó szerencsés lesz. Mint a folyóvíz mellé ültetett fa aminek nem árt a szárazság akkor is bő termést hoz.Az Úr vele lesz. Az Isten parancsait komolyan teljesítők, növekednek, fejlődnek, szaporodnak. Engedetlen Élet - Veszteség - Rossz Dolgok-Fogyás. Az Úrat kell szeretnünk teljes szívünkből. Lehet ezt parancsra? Miért szeretjük? Természetéért, tulajdonságaiért : Isten maga a szeretet ,belőle árad és hozzá tér vissza ő a kezdet és a vég . Azért teremtette meg az embert, hogy legyen valaki akivel közölje szeretetét, akiért odaadja fiát Jézust.                               Szeressük Őt tetteiért és igéretei miatt.                                                               

A kenyér és bor jegyében emlékeztünk Urunk haláláról. Ezt követően közös ebéd mellett ápoltuk a testvéri kapcsolatot.                                                                                                                  

                                                             

    

2009. október 27., kedd

Hétvégi áldások az Életháznál /szombat/

Újabb lehetőséget rendelt számunkra Isten, hogy vele, és egymással közösségben, az ige mellett időzhettünk több alkalommal. Az elmúlt hétvégén, október 24-25.-én, abból a közösségből, amit a szentírás tanít, volt alkalmunk megélni valamennyit. Foglalatosak voltunk, az ige igazságainak megismerésében, az imádkozásban, az Isten dicsőítésben, az asztal közösségben, és a kenyér megtörésében. Jó volt megtapasztalni, a zsoltár szavainak igazságát, hogy jó az atyafiaknak az együtt lakozás, mert oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Szeretet testvéri közösségben lehettünk együtt.

Ezeken az alkalmakon, Novák Zsolt hirdette az igei üzenetet.

Szombat:

A közös énekdicséretek közben bizonyságtételeket hallgatthattunk meg, Fábián Gusztávtól, hogy miként tapasztalja meg, a segítségnyújtó munkájában a szolgálat áldásait. Majd Kozla Györgyi mondta el, miként tapasztalta meg, hogy Isten gondol rá. Törökné Erika, harcaiban megnyílvánuló kegyelemről, Bálint Péter pedig a szolgálatban átélt örömökről tett bizonyságot. Fábián Helga, arról az életről beszélt, amit egy éve élhet Krisztussal, Pék Győző pedig, néhány gondolatban a Jézus Krisztusban való megállásról, és az arra való vigyázásról beszélt. Majd igei tanítást hallgattunk meg. Zsolt a János evangéliuma 15:4-11 igék alapján szolgált közöttünk.

A téma: Élet Jézus Krisztusban.

 A szőlőtő és a szőlővessző példája egészen közel hozta hozzánk, a Krisztusban megvalósuló élet valóságát.

-Életed legfontosabb döntése, hogy befogadod az Úr Jézust vagy sem.  Ez az élet-rügy fakadása a Krisztusi életnek. -Ha befogadtad Őt, akkor lemondtál arról, hogy te irányítsd az életedet.
-Átadtad az életed és annak irányítását annak, aki arra a leg méltóbb, Jézusnak.
-Az Isten embere jól tudja, hogy semmit nem tehet Urától elválasztva.
-Ő csak annyit tehet, hogy teljesen Istenre bízza magát.                                                                     

A győzelmes keresztény élet, és szolgálat titka: 1. Jézus Krisztussal való mély és közvetlen közösség.
-2. Valamint, alárendeltség az Úr szavának. 3. Teljes engedelmesség.

-Milyen kapcsolat van a szőlőtő és a szőlővessző között? 
-Egység, teljesen egyek. Élő és éltető. Gyümölcsöző. 

Mi valósul meg életedben, ha Krisztusban maradsz? I. János 2:5-6; 1. Megnyilvánul benned Isten szeretete. 2. Úgy él, ahogy Jézus élt.

Egyek: A tőke benne van a vesszőben. Bár be nem fogadhatja a vessző a tőkét, de benne van. 

Mit kell tenned, hogy Krisztusban maradj? Parancsolatait megtartani. I. Ján. 3:24
-Miről tudod meg, hogy Ő benned van? Arról hogy az Ő lelkéből részesültél.

Éltető kapcsolat. A vesszőt, csak a tőke táplálhatja. Máshonnan nem vesz, és nem fogad semmilyen táplálékot. Te, honnan táplálkozol? A tőke Jézus. Az ige szintén Ő. 

Mindég az életről tesz bizonyságot

Gyümölcsöző: Egymáshoz kapcsolódó, folyamatosan megvalósuló és gyarapodó, erősödő élet, eredménye a gyümölcs. Milyen gyümölcsöket terem a hívő ember? Szellemi, lelki gyümölcsöket. 

Mi a gyümölcsöző élet eredménye? Megdicsőül az Atya. Tanítványság.

A Krisztus tanítványai lélekmentők lettek.

Tehát, Krisztushoz csatlakozó élet=növekvő élet=gyümölcsöző élet=Istent megdicsőítő tanítványság=lélekmentés. 

Erre senki sem képes magától. Vizsgáld meg, mire vagy képes. Jézus nélkül semmit sem cselekedhetsz.
-De vele képes leszel rá. Mindenre van erőm a Krisztussal. Nélküle semmit, Vele mindent.
-Az alkalmas voltunk Tőle van. Ő alkalmassá akar tenni a győzelmes életre!2009. október 9., péntek

Újabb alkalmak az Életháznál

Isten kegyelméből, október hónapban két közösségi, alkalom lesz az Életházmissziónál.


Október 24.-én (szombaton), 


hitmélyítő - evangelizációs alkalom lesz.


Kezdés: 18:oo órakor.


Helyszín: Életház; Imrehegy


Igével szolgál: Novák ZsoltOktóber 31.-én (szombaton),  szintén, 


hitmélyítő - evangelizációs alkalom lesz.


Az Életház misszió szeretné ezt az alkalmat,

az imrehegyi sportcsarnokba megrendezni. 

Amennyiben erre nem lesz lehetőség, akkor

az Életháznál kerül megrendezésre.

Ezt hamarosan közöljük.

Az alkalom az imrehegyi művelődési házban lesz megtartva!!!!

/A Takarékszövetkezettel szemben./


Kezdés: 17:oo órakor.


Igével szolgál: Mike Sámuel


Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra is!


Kérünk imádkozz, hogy Isten szeretete és az Ő kegyelmének igéje tudjon munkálkodni a szívekben!2009. szeptember 26., szombat

A gyülekezet és szolgálat - 2. nap

2. nap augusztus 23.

 

Vasárnap már a Súrból, Dorogról, Mosonmagyaróvárról, Szlovákiából, Budapestről érkezett testvérekből össze álló Életjel dicsőítő csoport szolgált énekekkel, versel.


Veress Efraim lp. vasárnap délelőtt:

 

A Gyülekezet.

 

Efézus. 4 rész 1-16 vers.

-Az efézusi gyülekezet kialakulása:

Az első lelki munkás Apollos volt, hirdette az evangéliumot de a Szentlélekről nem sokat tudott, a megtérést hirdette. Pál mikor meg érkezett közéjük akkor meg kérdezte, hogy vettetek e Szentlelket minek után hívőké lettetek? Mikor ez a 12 férfi kapta  a Szentlelket, ekkor alakult meg a gyülekezet.

Mikor újjászületünk még nem nagy a tudomány. A szeretet, öröm az nagy, de ismeret viszont még nincs, vagy igen kevés, de innen indul a növekedés.

13 vers: "...míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.”

El kell jutni Krisztus megismerésének teljességére. Az újjászületett hivő embernek egy növekedő gyülekezetbe kell, hogy tartozzon.

Gyülekezet=Krisztus teste. Mi az, hogy gyülekezet? Vizsgáljuk meg a Biblia fényében. Nincs tökéletes gyülekezet, van, amelyik hasonlít Krisztushoz, de nem teljesen. A legkisebb gyülekezet az a két-három ember, akik Krisztus nevében összegyülnek. Ahol két újjászületett ember van az Gyülekezet ott jön a 3.4.5….és ezt tekintjük gyülekezetnek. Fentről is ezt tekintik annak.

Az újjászületettek között egység van. Sok próbája van. Azok akik az Úr Jézus Krisztusban vannak azok egységben vannak, még ha nem is értenek mindenben egyet. Ez nem könnyű, de meg kell harcolni. Minden testvér más, de egyek vagyunk Krisztusban, mert ugyan az a Lélek van bennünk. Itt látszik meg mekkora Krisztus teste. Kinek a felelőssége? A hívőknek, vagy a vezetőnek? Igen. A lelki vezető azért van állítva a gyülekezet élére, hogy tökéletesítse a gyülekezetet, és ez által ő is tökéletesedik.

A Gyülekezetben helye van az intésnek. Mitől függ, hogy sok vagy kevés az újjászületett a gyülekezetben? Attól is,hogy megbecsülik e az Úr testét az Úrvacsorát. Az I.Kor.11 rész 27-32 az emlékezés igéi. Amikor úrvacsorázunk, nem szabad elfelejteni, hogy az Úr megbocsátott, és erre kell emlékezni, és nem csak megszokásból, azért hogy ne szóljanak meg mások. Az ördög itt hozza a legnagyobb csapdát a gyülekezetbe, mert megosztja a közösséget. Itt nem csak saját magamra kell gondolni. Imádkozni! Egymás terhét hordozni!

 

Vasárnap délután:

Ismét az Életjel csoport szolgált, majd Fazekas László tett újra bizonyságot, mert említteték neki, hogy szombaton nem beszélt arról, hogy mi vezette a megtéréshez. Franyóné Terikétől egy újabb verset hallgatunk meg. Majd Komárominé Eszter tett bizonyságot arról, hogy Isten kegyelméből, a férje a halálos ágyán megtért.

 

 

Veress Efraim lp.:

A szolgálat

A hivő hiába:

–olvas igét

-imádkozik

-gyülekezetbe jár,

ha nem szolgál.

Ha élet van benne, akkor munkálkodik.

János ev.13. r. 13-17. vers.

Róma 12. r. 1-2 vers.

Újjászületéskor a keskeny útra lépünk, cél a mennyország, és addig, míg oda érünk szolgálni, kell. Nem csak az igehirdetésből áll a szolgálat, különbségek vannak a szolgálatokban, de, ha nem végzünk semmit, akkor tunyaság lesz. Az Úr Jézus is szolgált és tanította a tanítványait a szolgálatra. 

A szolgálat lehetősség vagy kötelesség? Nincs olyan, hogy nem vállalom. Parancs. Az újjászületett ember nem válogathat a szolgálatok közt. Van feltétele a szolgálatnak? Mindenki mindet végezhet? Nem. Csak amire az Úr Jézustól kapott megbízást azt a szolgálatot. Viszont az evangélium terjesztése minden ember Kötelessége!! Nincs kibújás! Nem feltétlenül hangos prédikációkat jelent, hanem a mindennapok megélése hívőként. Jó dolog mikor az Úr megszégyenít és meg mutatja, hogy kell szolgálni. Akarod, hogy az Úr Jézus Krisztus meg legyen veled elégedve? Alázd meg magad és szolgáld. A szolgálattevőknek meg kell felelni a Bibliában pontosan leírtaknak, nem mindenki lehet igehirdető, tanító, próféta, vagy vezető. Ha Isteni megbízás nélkül csinálod, az nem épít, hanem rombol. Vannak korlátok is, de ez nem azt jelenti, hogy nem végezhet más szolgálatot. A Krisztus testében mindenkinek van feladata, szolgálata. A testet is szolgálatba kell állítani mindennap, nem lehet, hogy hétköznap a test dolgait szolgáljuk, vasárnap viszont a lélek dolgait.

2009. szeptember 23., szerda

Ige és imádság - 1. nap.

Istennek két szolgálólánya, Kozla Györgyi és Földes Istvánné segítségével, elkészült az előző evangelizáció rövid tartalmi beszámolója. Köszönet érte. 

Most az első nap (szombati) tartalmát tesszük fel, és hamarosan a második napit is.


1. nap augusztus 22.


Az Életház dicsőítő csoportja kezdte a napot énekléssel majd a csoport tagjai, kezdték meg a bizonyságot tevők sorát, Bálint Péter az út kereséséről. Fábián Guszti és lánya Helga énekeltek, majd ők is bizonyságot tettek az újjászületésükről, szabadulásukról. 


Veress Efraim lp. szolgálata.

Az újjászületett hivőnek 4 dologra van szüksége ahhoz, hogy növekedni tudjon:

-Isten igéjére
-imádkozásra
-Gyülekezetre

-szolgálatra.


Az első: Isten igéje.

2 Timoteús 3r. 16-17. v.:"A teljes írás Istentől ihlettet, és hasznos a tanításra,a feddésre,a megjobbításra,az igazságban való nevelésre. hogy tökéletes legyen az Isten embere,minden jó cselekedetre."

Máté 4;4:"Ő így válaszolt:"Meg van írva:Nem csak kenyérrel él az ember,hanem minden igével,amely Isten szájából származik."
Ezek az igék voltak a tanitás alap igéi,délelőtt.

-az írás Istentől származik,az írás eredete Istennél van.

-Istentől ingyen van az írás.-Mekkora érték számunkra,hogy Isten eljuttata a szavát hozzánk? Értékesnek tartod? Ez az Istentől származó beszéd változás hoz az életedbe?

-Az újjászületett ember nem élhet Isten igéje nélkül,meg lehet probálni de nem lesz fejlődés hanem gyengülés fog bekövetkezni.

-Ha számunkra kedves, sokat jelent nem válunk meg tőle. Nem mindenki számára természetes aki nem hívő.

-Olvasni-hallgatni

Az igét olvasni és hallgatni is kell.Azt is el kell olvasni ami éppenségel nem a kedvünkre való, nem lapozni tovább, hogy azt olvassuk amihez kedvünk van.Hallgatni Isten igéjét azért kell,hogy ne csak azt olvassuk amit mi akarunk hanem amit más választ. Az ige olvasása a hit növekedésének alapvető feltétele.

Több féle módón tanit, fedd,megjobbit, nevel. Nincs más norma a hívő embernek csak Isten igéje. Az élet minden területére van válasz a Bibliában. Nem csak tanit, fedd, int. Nem esik jól de hasznos. Mikor mirre van szükség: -kemény beszéd de javulok tőle, farag-formál. Akár mirre tanit fogadjuk el mert változást hoz az életünkbe. Ha ott vagy ahol szól Isten igéje ott kaphatsz hitet. Nem csak kemény beszéd van benne, tanit fontos dolgokra. Isten igéje magyarázatott ad midenre.

Isten igéje változást hoz a

-a személyes életünkbe
-a házasságba
-az emberi kapcsolatainkban
-a hétköznapi életünkben.

Délután már többen eltudtak jönni.
Bizonyságokat is meg hallgathattuk az Érszőllősről érkezett Gombos Miklós és Kovács Tibor testvérektől, valamint Svrakáné Zsuzsitól a körülötte lévő szolgálati lehetőségekről. Már nem előszőr volt köztünk Kurucz Sára aki újra énekével és bizonyságtételével örvendeztettet meg bennüneket. Fazekas László elmondta,hogyan szólitotta meg az Úr itt az Életháznál tavasszal. Franyóné Terikétől biz.tétel majd egy verset hallgathatunk meg. Fábián Zsolt és lánya Edina is szintén énekeltek és bizonyságot tettek.

Veress Efraim lp. Szombat délután:

A második: az imádkozás.

Az első tanitás az Isten igéjéről szólt, amin keresztül Isten szól hozzánk, a következő az imádkozásról amin keresztül mi szólhatunk Istenhez.

Máté 6 rész 6-13.vers.

Mi az imádság?-Istennel kapcsolatot teremtek a magam részéről-akkor is ha Isten nem kezdeményez kapcsolatot.

Ha én kezdeményezek hívást eljut Istenhez?Miért imádkoznak az emberek?Létezik,hogy Isten nem hallgat meg?

Lehet. Ha nem tiszta a szívem, képmutató vagyok. Ha az indit imádságra,hogy az emberek meg csodáljanak, hogy azt lássák milyen jó is vagyok, ékes,hosszú imádsággal meglehet téveszteni másokat. De ezzel gátolhatok másokat a növekedésben.

Meg kell vizsgálni,hogy imádkozom! Mert lehet a megrekedésnek oka ha nem őszintén azért imádkozom amiért kell.
Nem csak az az imádság számit amit a gyülekezetben hangosan mondunk el, hanem a csendes kamrában elmondott imádságok, még inkább.

Van tiltás is: ne legyetek bő beszédűek, nem az a jó ha egy formák az imák ha nem ha a a Szentlélek szól, ne mondjuk ugyanazt sokszor.

Úgy kell közeledni Istenhez mint Atyához, mint gyermek a szűlőhöz.
Csak akkor szólithatjuk Isten Atyánknak ha már gyermeke vagyok!
Bizalmunk legyen imádságban Istenhez. Meg vizsgálni és meg tudni mi az Isten akarata az életemben. Amikor imádkozunk hangolodjunk rá az Urra, elmondhatjuk neki :
-testi szükségünket
-lelki szükségünket
-szabaditást kérhetünk,
és Isten megkegyelmez az Úr Jézusra nézve. Utánna már sokszor kérhetjük de csak ha Isten gyermeke vagyunk! Ha elmondtad már, hogy :Isten légy irgalmas nékem bünösnek!és Isten megbocsájtott! Isten csak a gyermekeinek bocsájt meg, minden nap meg kell állni Isten világosságában, és megvizsgálni és megtisztítani az életünk. Mert ha nem és egy bűnt is meg hagysz az életedben és nem vallod meg akkor el gyengülsz napról-napra gyengébb leszel.
Szánjunk időt az imádságra!
A végén hálát adhattunk ezért a napért és sokan hozták imáikban szeretteiket az Úr elé.

2009. augusztus 27., csütörtök

Szólt az Úr igéje a hétvégéi evangelizáción....

....és akinek volt füle a hallásra, és nyitott szívvel hallgatta, az megérthette Isten akaratát. Legyen áldott az Úr minden áldásért, amiben a jelenlevőknek részük volt. Minden dicséret, a Krisztus Jézusé!!

Részletek hamarosan!

Addig is importálok egy néhány képet, Györgyi utólagos engedélyével.

2009. augusztus 20., csütörtök

Meghívó augusztus 22-23-i evangelizációra

"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek Téged 

az egyedüli igaz Istent!"


Az imrehegyi Életház misszió, augusztus 22-23-án 

/szombaton és vasárnap/

kétnapos evangelizációs alkalmat tart,

ahova mindenkit szerettetel várnak.

Igét hirdet: Veress Efraim lelkipásztor

Énekkel szolgál: szombaton az Életház ének csoport

Vasárnap a súri Életjel énekcsoport.

Kezdés mindkét nap: De.: 9.3o órakor, 

du. 14.oo órakor.

Minden jelenlevő számára közös ebéd lesz.

A részvétel teljesen ingyenes.

Sátorozási lehetőség van, az alapítvány területén, valamint ha valakinek szállásra van szüksége, azt az alábbi számon kell pontosítani: +36-7o-3317153.

Cím: Imrehegy Tüskös 44.

/a régi tüskösi iskola/


Életház - Novák Zsolt bizonyságtétele

Az Életház egy missziós, evangelizációs hely délmagyarországon, Imrehegy külterületén. Ez egy régi, a harmincas években épült, tanyasi iskola épület, amihez közel 2 hektár terület tartozik. 2004 év végén kaptunk Istentől arra lelki látást és vezetést, hogy ezt a helyet az Ő munkájára rendelte. Először hároman kaptunk erre kijelentést az Úrtól, három különböző időpontban, egy - két héten belül. Elkezdtünk ezért a dologért imádkozni, böjtölni, és hitből cselekedni. Nem voltak meg a feltételeink (anyagi), és az ismereteink (szervezeti) sem, miként valósulhat meg. Az elsődleges akadály az volt, hogy sokat kértek érte, 4 millió forintot. Amikor kimentem a tulajdonossal megnézni az épületet, szólt hozzám az Úr, és azt mondta: 2,5 millió forintért fogjátok megvenni az épületet. Mikor kijöttünk az épületből, mondtam is Tamás testvéremnek aki velem volt, hogy mit szólt hozzám az Úr. Ez az összeg is sok volt, hiszen nem volt rá pénzünk. Akkor azt beszéltük meg, hogy legyen az a bizonysága, hogy ez Isten akarata, hogy ezért a jóval alacsonyabb árért megkapjuk az épületet, és hisszük, habár, még nem tudjuk hogyan, Isten kirendeli az összeget. Néhány nap múlva elmentünk a tulajdonoshoz, és elmondtuk neki, úgy ahogy megértettük. Valahogy így kezdtem: Imre, mi most nem alkudozni jöttünk, hanem, ezt az ingatlant Isten nekünk ígérte 2,5 millió forintért, és ennyiért szeretnénk megvásárolni. Persze üres zsebbel, de hitből. Nagyot nézett, majd azt mondta szó sem lehet róla. Miután neki volt még egy két jó tanácsa, hogy honnét, esetleg hogyan szerezhetnénk meg a hiányzó összeget, amit persze mi nem tudtunk és nem is akartunk elfogadni, elbúcsúztunk. Hittük továbbra is, hogy Isten kezében van az ügy. Néhány nap elteltével kaptuk a következő vezetést: a hely neve legyen Életház. Újabb néhány nap és arra indít az Úr, alapítsunk meg hitből egy keresztény hitéleti alapítványt, és legyen a neve, Életház alapítvány. Ezekben a napokban, semmi kilátás sem mutatkozott arra, hogy az épület megvásárolható lesz. Sem pénz, sem alku. De az Úr csodálatosan vezetett és erősített meg minket, még az alapító okiratban szereplő tevékenységeket, és célkitűzéseket is imádkozva kértük el és kaptuk meg. Ekkor az alapítvány megalkotásához, szükség volt még három személyre, testvérre, akikkel megosztottuk a látásunkat, és elmondtuk a helyzetet. Ők nagy örömmel és hálás szívvel fogadták és támogatták az ügyet. Még azon az estén kb. 23 óra tájt kimentünk az épülethez, és van ott egy tornác, aminek van két vastag oszlopa. Ezeket az oszlopokat megfogtuk és ott a havas éjszakában, buzgó imában kértük el Istentől, hogy adja nekünk a megígért épületet, és rendelje ki a szükséges feltételeket. Öt férfi buzgó, őszinte imádságát meghallgatta az Úr. Aznap este mindannyian tudtuk, hogy ez a hely már az Úré, és minket rendelt a hely gondviselőivé. Szíveinkbe nagy örömet és békességet kaptunk, majd elénekeltünk egy éneket, és könnyezve öleltük át egymást. Nagyon áldott este volt, azt hiszem sohasem fogom elfelejteni. Ezután egy családot arra indított az Úr, hogy ajánlja fel a szükséges összeget. Majd napokon belül hívott a tulajdonos, és a telefon másik végén ez a mondat hallatszott: Zsolti, gyertek el, meg fogunk egyezni. Istennek megvannak az eszközei, hogy akaratát terveit, miként vigye végbe. Itt most, Imrének egy kisebb műtét, majd egy visszautasíthatatlan ajánlat, egy régen áhított területre, segítette Isten munkájának a beteljesedését. Áldott legyen az Úr neve mindenért. Így szerzett az Úr épületet délmagyarországon 2005-ben. Köszönöm Uram, hogy adtál hitet nekünk, és részesei lehetünk munkádnak. Hallelujah!
Azután igen sok fizikai munka várt ránk, és elkezdtük először a külső terület kitisztítást, mert eléggé gondozatlan volt, majd belül a wc-k, mosdók, zuhanyzók kialakítását. Az épület alapterülete, közel 300 nm, és későbbiekben, ha az anyagi feltételek meglesznek lehetőség lesz, egy 40-50 fő elszállásolását kialakítani a tető térben. Így a vizesblokkokba beépítettük már a zuhanyzókat. Ide teszek képeket, ami a megvásárlás után, a terület tisztításakor készült.

Ezután, megtörtént a külső tatarozás, és 2007 év elején, tudtunk építeni, egy fedett kültéri pavilont, ahol kb. 250 ember tud helyet foglalni. Van egy 120 férőhelyes közösségi helyünk, amit szeretnénk majd kibővíteni, valamint a jövőben a hideg konyha, és a már említett tető téri kialakítást szeretenénk ha Isten engedi és élünk megvalósítani. Ha ezek megvalósulnak, akkor hatékonyabban tudjuk végezni a munkát ezen a helyen is, hiszen lesz alkalmunk táboroztatni, kurzusokat szervezni. Ide pedig felteszek fotókat amelyek a tatarozás után készültek.

Ami még nagy bizonyság számunkra, hogy mindarra ami itt megvalósulhatott, Isten rendelt ki mindent. Mi soha nem kértünk senkitől egy forintot sem, de sok bizonysággal tudnám még bővíteni, az egyébként sem rövid bizonyságtételemet, amikor kért az Úr valamit, és hitből kellett elindulni, de higgyétek el, mire kellett Isten mindent kirendelt. Valóban, csodákat éltünk át. De áldja meg Isten azokat a testvéreinket, barátainkat is, akik olyan lelkesen jöttek, és áldozták idejüket, energiájukat a munkákban.

Azóta ezen a helyen, sok áldott időt élhettünk át, és történtek megtérések, újjászületések, megújulások, szabadulások. Legyen ez a hely mindég, Isten munkájának szent helye. Két évben is, nyáron két napos sátoros evangelizációt tarthattunk, de más közösségi, evangelizációs, hitmélyítő és missziós alkalmak is megrendezésre kerültek, és folyamatosan lesznek. Ezekről is teszek fel képet.

Mindenért az Úr Jézus neve legyen áldott!!! Egy ének jut eszembe: "Óh, hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda, te többé nem keresnél más életet soha." Isten áldjon meg téged!